dot
dot
dot
ข้อต่อหัวจ่ายน้ำ emitter connector
ข้อต่อท่อพีอี
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


วารสารเคหการเกษตร


ข้อต่อตรงเกลียวนอก article

ข้อต่อตรงเกลียวนอก / Thread connector

 

ใช้สำหรับต่อท่อพีอีกับพีวีซีเข้าด้วยกัน

To connect PE pipe and PVC pipe together

ขนาด / Size  16 x 1/2"

                        20 x 1/2"

                        20 x 3/4"

                        25 x 3/4"

   

  

  
ข้อต่อท่อพีอี

ข้อต่อท่อพีอี/PE pipe connector article
สามทาง article
สามทางเกลียวนอกCopyright © 2019 All Rights Reserved.